fbpx

novinka 4

DOLNÍ VÍTKOVICE

Dolní Vítkovice tvoří bývalý průmyslový areál Dolu Hlubina, koksovny a vysokých pecí Vítkovických železáren. Areál je unikátní industriální památkou a nezaměnitelným symbolem Ostravy a celého Moravskoslezského kraje. V roce 2008 byl areál zapsán jako vůbec první česká památka na seznam Evropského kulturního dědictví.

Vítkovické železárny založil v roce 1828 arcivévoda Rudolf Jan, arcibiskup olomoucký. Mělo se tu zpracovávat železo vyrobené v dřevouhelných vysokých pecích v Čeladné a Frýdlantě. Roku 1830 byla v Rudolfově huti uvedena do provozu první pudlovací pec v zemích tehdejší habsburské monarchie, konstruovaná podle projektu profesora vídeňské polytechniky F. X. Riedla, roku 1836 se připojila první vysoká pec. V roce 1843 už tvořily areál železáren dvě vysoké pece, slévárna, pudlovna, válcovna, kolárna a kotlárna.

V roce 1857 byl v těsné blízkosti hutě otevřen důl Hlubina jako zdroj paliva do vysokých pecí a od té doby na sebe celý technologický tok navazoval v jediném průmyslovém komplexu. Spojení mezi jednotlivými částmi výroby zajišťovaly pásové dopravníky, zavážecí zařízení a dopravní mosty. Areál jednoho z nejhlubších dolů v ostravském revíru prošel mnoha přestavbami. Nejvýrazněji se do podoby důlních objektů zapsali architekti F. Neumann a O. Bém.

Těžba uhlí byla ukončena roku 1991, v roce 1998 se zastavil provoz pecí a z areálu se stala technická památka bez provozu. V témže roce u příležitosti 170. výročí založení železáren byla před administrativní budovou železáren vztyčena busta zakladatele arcivévody Rudolfa Jana.

svet techniky

SVĚT TECHNIKY

Svět techniky v Ostravě se nachází v areálu Dolní oblasti Vítkovic. Zahrnuje dva samotné celky a to Velký svět techniky a Malý svět techniky. Zábavnou formou seznamují se světem vědy a techniky všechny věkové skupiny.

Velký svět techniky se nachází v nově postavené budově. Můžeme v něm navštívit čtyři stálé expozice a to Dětský svět, Svět civilizace, Svět vědy a objevů a Svět přírody. Co můžeme zažít? Prozkoumat své tělo, jeho možnosti; seznámit se blíže s vesmírem; objevit možnosti zvuku a světla; posedět si na vyhřívaném a ozvučeném japonském WC v rámci světu civilizace. Je toho mnoho.

Ve velkém světě můžeme shlédnout i zajímavé filmové snímky v 3D kině. V areálu se nachází i Divadlo vědy. Kromě toho zde probíhají dočasné výstavy, jejichž aktuální zaměření si můžete zjistit na stránkách Světa techniky. Dětský svět lze navštívit i zcela zvlášť, je určený pro děti od 2 do 6 let. Interaktivními metodami seznamuje děti se světem. Je to pro ně jedna velká herna, rozdělená do menších tematických celků. Můžou si zde postavit dům, vyzkoušet si různá zaměstnání (prodavač, lékař), zahrát si na hudební nástroje, užít si vodní hrátky.

Malý svět techniky, neboli „U6“, se nachází ve staré budově, sídlila zde kdysi energetická budova. Prostory budete znát nejspíše z televize, natáčí se zde pro děti soutěžní stejnojmenný pořad U6. V Malém světě nalezneme rozmanitou škálu vynálezů, které výrazně ovlivnily průmyslový a technický vývoj ve světě. Nejde jen o přehlídku, většinu věcí si můžeme sami vyzkoušet. Malý svět techniky zahrnuje osm expozic, seznámíme se zde např. s parním strojem, telegrafem, s principem výroby oceli, elektřiny. Děti určitě zaujme i oblast dopravy, letectví a kosmonautky.

bolt tower

BOLT TOWER

Kavárna, prostor pro připomenutí historie, klub a vyhlídková terasa. To vše je součástí nové nástavby Vysoké pece č. 1 v Dolní oblasti Vítkovic. Ta je v současnosti nejvyšším geografickým bodem ve městě. Po okolí se odtud rozhlédnete z téměř 80 metrů.

Původní výška pece, ve které se dříve tavilo železo, byla 63,6 metru. Nyní se teď vrchol věže tyčí ve výšce 77,7 metru. Vestavěná prosklená válcová nástavba slouží jako vyhlídková věž s multifunkčními prostory.

Hlavní prezentační prostor, který se stal součástí prohlídkové trasy s názvem “Taje ocelového města” představuje, v úrovni 55 metrů nad zemí, podrobnosti ze života celého tehdejšího vítkovického závodu. V kavárně (v 62 metrech) si pak můžete dopřát občerstvení s překrásným výhledem. Klub nad kavárnou slouží zejména k pořádání diskusních fór a přednášek organizovaných Dolními Vítkovicemi. Klubové prostory budou ale využity i pro výuku a popularizaci technických oborů a přírodních věd.

Střešní vyhlídková terasa ve výšce 71 metrů umožňuje pořádání komentovaných vyhlídek na Vítkovice, na samotnou Ostravu, ale i na vzdálené okolí s Beskydami. Terasa je navíc vybavena dalekohledy. Pro ty, kteří nemají problém s výškovými výstupy, bude připraven adrenalinový chodník, který navozuje dojem, jakoby vedl až do oblak. Jde o lávku v podobě šroubovice, která vede okolo nástavby, kde vystoupáte až do výšky 80 metrů po děrovaném plechu a uvidíte pod sebou celou hloubku. 

landek park

LANDEK PARK

Landek se nachází v  Ostravě -  Petřkovicích,  cca 1,5 km od sjezdu z dálnice D1 a 5 km od centra Ostravy (GPS 49°51’59.461”N, 18°15’41.181”E). Je lehce dostupný městskou hromadnou dopravou (směr Hlučín, zastávka Hornické muzeum).

Výška samotného kopce Landek (z německého Land-Ecke = kout země) je pouhých 280 m n. m. Je to světově známá lokalita z hlediska geologie, archeologie, historie, přírodovědy a hornictví. Propojení hornického muzea jako technické památky a vrchu Landek jako národní přírodní památky s bohatou vegetací i zvířenou dodává této lokalitě jedinečnost a přitažlivost. Na jihovýchodním svahu Landeku, jehož územím vede přírodovědecká a hornická naučná stezka, se nachází unikátní geologický řez s vrstvami uhlí karbonského typu, které vznikly před 250 miliony let a které vystupují na povrch četnými výchozy uhelných slojí. Landek byl v r. 1993 vyhlášen Národní přírodní památkou. V těsné blízkosti Landeku se nachází soutok řek Odry a Ostravice. V lokalitě Landeku bylo zaznamenáno první osídlení a první použití uhlí před cca 30 tisíci lety. V r. 1953 zde byla nalezena světoznámá Petřkovická neboli Landecká venuše. Jedná se o 46 mm vysoké torzo ženy, vyřezané z krevele. Je to jediná štíhlá venuše v Evropě. Její historická hodnota není o nic menší než hodnota možná známější Věstonické venuše. Více informací o Naučné stezce Landek najdete. Před více než 200 lety se na Landeku začalo dobývat uhlí. Lze říct, že tímto byla zahájena těžba černého uhlí na Ostravsku.

Na Landek bezprostředně navazuje LANDEK PARK – areál o rozloze 35 hektarů s největším hornickým muzeem v České republice. Nabízí expozici důlního záchranářství, podzemní expozici, exponáty volně rozmístěné v areálu, jeho součástí je sportovně relaxační areál vč. campu a stravovacích zařízení.

dul michal

DŮL MICHAL

Technicky a stavebně autenticky dochovaný areál kamenouhelného dolu Michal najdete v Ostravě, v městské části Michálkovice, kde se uhlí začalo dolovat v první polovině 19. století.

Více než 600 m hluboký uhelný důl pojmenovaný po c.k. dvorním radovi Michaelu Laierovi byl založen roku 1843. V letech 1913 až 1915 byl elektrifikován a zároveň velkoryse přestavěn podle projektu architekta Františka Fialy, žáka proslulého zakladatele vídeňské moderní průmyslové architektury Otto Wagnera. Útlum Dolu Michal začal v roce 1993, kolo na jeho těžební věži se definitivně zastavilo v roce 1995.
Po ukončení těžby v tomto černouhelném hlubinném dole zůstal zachován komplex povrchových budov z let 1912–1915. Tři návštěvnické okruhy zahrnují expozice v administrativní budově, těžní budovu, strojovnu s původními elektrickými stroji a dalšími zajímavostmi.

Nové expozice obsahují unikátní sbírky jako např. expozice důlního měřictví, kancelář geologa, expozice první pomoci a dispečink. Důlní areál včetně strojovny s původním technickým zařízením je přístupný veřejnosti. Prohlídková trasa sledující cestu horníka od šaten až k vlastní těžební jámě je podobně jako ve skanzenu dolu Mayrau ve Vinařicích u Kladna koncipována jako poslední pracovní den. Kromě klasických prohlídek se v areálu konají krátkodobé výstavy a kulturní akce.

Tato Národní kulturní památka je dnes zahrnuta na indikativním seznamu souboru památek UNESCO.

novinka 01

VYHLÍDKOVÁ VĚŽ NOVÉ RADNICE

Nejvyšší radniční vyhlídkovou věž (85,6 m) najdete v Ostravě. Vyhlídková terasa se nachází ve výšce 73 m a je z ní krásný rozhled na Ostravu, panorama Beskyd, Poodří a příhraničí část Polska. Při dobré viditelnosti je možné zhlédnout také Praděd v Jeseníkách.

Moravskoslezská metropole má největší radniční komplex. Věž Nové radnice byla dostavěna roku 1930 a patří k dominantám Ostravy. Na vrchol věže návštěvníky vyveze výtah, nemusíte se tedy bát schodů. Ostravská radnice je největší radniční budovou v republice a se svou výškou 85,6 m zároveň nejvyšší radniční vyhlídkovou věží. Z vyhlídkové terasy ve výšce 72 metrů je za příznivého počasí rozhled až k pohořím Beskyd a Jeseníků, na Opavsko i do nedalekého Polska, především však na celou Ostravu plnou zeleně.

Na věž se dostanete denně v letním čase od 9 do 19 hodin, v zimním čase od 9 do 17 hodin.

novinka 03

SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD

Vydejte se poznat Slezskoostravský hrad, kde se pořádají různé koncerty, jarmarky, divadelní představení a jiné kulturní akce.

Hradní věž je nejvyšší budovou celého hradního objektu. V jednotlivých patrech věže si mohou návštěvníci prohlédnout stálé expozice, např. expozici "Výstava modelů hradů a historických lodí". Od konce června 2019 je pro návštěvníky připravena unikátní expozice Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné cesty.

Hradní pevnost se nachází na nádvoří, je to jedna z nejstarších částí hradu, která byla však necitlivými zásahy minulých majitelů již značně zničena. Je v ní možné vidět původní zdění hradu. Od prosince 2007 zde byla upravena a zařízena obřadní síň s ojedinělou 4x1,5m velkou dřevořezbou znázorňující "svatební veselí". V říjnu 2008 byla otevřena dobová hradní kovárna na první terase pevnosti. Na podzim roku 2008 byla otevřena nová hradní kaple – kaple Jana Czupryniaka, která je přístupna celoročně poskytuje návštěvníkům duchovní odpočinek. K vidění je Betlém s vyřezávanými figurkami, křížová cesta, modlitebna, socha sv. Hedviky patronky Slezska a skleněné olejové podmalby.

Na nádvoří čeká na návštěvníky řada zajímavých exponátů, například ukázky prostředků útrpného práva jako je klec, pranýř, kláda a další.

sterkovna

HLUČÍNSKÉ JEZERO ŠTĚRKOVNA

Jedno z nejkrásnějších koupání na severu Moravy poskytuje Hlučínské jezero, bývalá štěrkovna ležící kousek od města Hlučín. Jeho voda patří stabilně mezi nejčistší v kraji. Koupání psů je zde bohužel zakázáno.

Areál přírodní Hlučínského jezera, známého také pod názvem "Štěrkovna", má rozlohu 140 ha a je ideálním místem pro sport, zábavu a odpočinek. Deku si tady lze rozložit na travnaté nebo štěrkové pláži a pak můžete vyrazit se koupat anebo na některé ze sportovišť: na minigolfové hřiště, tenisové kurty, kurty na plážový volejbal.

Na jezeře je možnost vodního lyžování, windsurfingu, projížděk na loďkách a rybolovu. v těsné blízkosti se nachází také autocamp a pořádá se zde mnoho akcí, zejména v letních měsících. K dispozici tu jsou i 2 bazény a dětské brouzdaliště.

V areálu jsou pořádány pravidelné kulturní a sportovní akce. Každý víkend se tu konají koncerty a diskotéky. V sousedství rekreačního areálu najdete Dětský ranč, který se zabývá chovem koní a hipoterapií. Kolem vedou i pěkné cyklistické trasy. Parkoviště je dost velké, pokud sem pojedete autobusem, je třeba si ke štěrkovně asi kilometr popojít.

halda ema

HALDA EMA

Nejvyšší vrchol Ostravy leží ve výšce 315 metrů nad mořem. Původně halda dosahovala výšky 327 metrů, ale prohořením se snížila. Halda měla být zlikvidována, dnes je však památkově chráněna a poskytuje fonomenální výhledy na město.

Jediná halda kuželového typu na Ostravsku ční nad samým centrem moravskoslezké metropole. Její červený vrchol tvoří miliony tun prohořelé hlušiny. Halda vznikla navážením hlušin z ostravského dolu Trojice. Počátky jejího založení pravděpodobně sahají do doby před rokem 1920. V šedesátých letech došlo ke vznícení nitra haldy, a ta hoří dodnes. Teploty uvnitř kopce dosahují až 1500°C a díky tomu se uvnitř kopce tvoří nové vzácné nerosty - porcelanity a jaspisy.

Vlivem přirozeného slehávání hlušin již Ema poklesla asi o 8 m od své výšky při ukončení navážky. Boční svahy kopce jsou porostlé náletovými dřevinami. Díky vysokým teplotám uvnitř Emy není na jejím vrcholu nikdy sníh. Na severní straně je hustý les, jižní strana (která stále prohořívá) je zatím holá a je porostlá teplomilnou stepní florou. Viditelný kouř, který jakoby vyvěral z hory, dělá Emu magickou. Bělostné obláčky plynů obsahující zejména oxid siřičitý. Fenomenální výhledy na celou Ostravu dělájí z Emy velmi atraktivní místo pro mnoho Ostravanů i návštěvníků města.

Na vrchol vede nová turistická stezka, která mapuje především hornické dějiny města. Začíná u tramvajové zastávky na Černé louce za divadlem, ale připojit se na ní lze v centru města například i na Sýkorově mostu přes řeku Ostravici. Dále vede přes Hradní lávku kolem Slezskoostravského hradu a následně prudce stoupá ulicemi Slezské Ostravy. Když ulice na Burni zahne na štěrkovou silnici ulice Vlčkovy, je už cíl na dosah. Stezku, kterou vybudoval Klub českých turistů, lemuje celkem 12 informačních panelů s popisem historických, přírodních i technických zajímavostí v okolí.

golf

GOLF PARK LHOTKA

Golf park Lhotka vznikl v květnu 2016 z čistě soukromých zdrojů. Golfistům nabízí profesionální zázemí, otevřený je ale všem zájemcům. Areál je umístěný v zeleni a veřejnosti nabízí také kavárnu a adventure golf, který láká k výletům celé rodiny.

Golf Park Lhotka nabízí zábavu v přírodě v těsné blízkosti Ostravy, třetího největšího města České republiky.

Na dosah ruky a dostupný pro každého. Zkušený, ale i nezkušený hráč si u nás zatrénuje v profesionálních podmínkách a golfem nedotčení všeho věku u nás najdou cestu ke krásné hře a zábavě na celý život.

Prioritou je naplnění myšlenky o přístupnosti golfu široké veřejnosti. Bez nutnosti klubových registrací, pořizování nákladné výbavy, dodržování dress code.

novinka 5

KOUPALIŠTĚ VŘESINA

Zábava a sportovní vyžití pro celou vaši rodinu. Vodní svět SAREZA v Ostravě, který je svým špičkovým vybavením a zázemím na evropské úrovni.

Vychutnejte si krásu plochy přes 41 tisíc m2. V letních měsících si u nás užijete zábavu ve velkém plaveckém bazénu nebo v neplaveckém bazénu. Pro ty, co chtějí adrenalin, tu máme obří tobogán, skluzavky nebo skokanské můstky. Děti si vyhrají v dětském brouzdališti s atrakcemi, dětském hřišti nebo zastíněném pískovišti.

Bazén s hloubkou 140 – 380 cm nabízí skokanské můstky a vodní hladinu, která má nejdelší rozměr 380 m. Kvůli své délce a hloubce v něm najdou zalíbení jak rekreační, tak kondiční plavci.

OUTLET DO KAPSY
Více info o aplikaci
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Statistické
Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketingové
Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.
Google
OK
Odmítnout
Facebook
OK
Odmítnout