fbpx

Následující text obsahuje obchodní podmínky pro poskytování služby bezplatného přístupu na internet přes bezdrátovou WiFi síť (dále jen „Služba“) v obchodním centru Outlet Arena Moravia (dále jen „OC Outlet Arena Moravia“).
Poskytovatelem Služby je obchodní společnost Euro Mall City s.r.o., IČ: 27864600, sídlo Praha – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, spisová značka C 122 600 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Poskytovatel“).

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) stanovují platná pravidla pro používání Služby bezdrátového připojení k internetu poskytované Poskytovatelem Služby. Tyto Podmínky jsou závazné pro všechny uživatele Služby.

Uživatelům Služby se na účely těchto Podmínek rozumí fyzická osoba, která užívá Službu (dále jen „Uživatel“). Pro každé použití Služby je potřebný souhlas Uživatele s platným zněním těchto Podmínek. V případě nevyjádření souhlasu Uživatele nebo odmítnutí Uživatele udělit souhlas s platným zněním těchto Podmínek, nebude navázání internetového spojení přes bezdrátovou WiFi síť v OC Outlet Arena Moravia umožněno, nebo bude již navázané spojení přerušeno.

Služba je poskytována prostřednictvím zařízení umožňujících bezdrátový přístup Uživatele k internetu, které jsou provozovány Poskytovatelem Služby, a to především pro zákazníky a návštěvníky OC Outlet Arena Moravia.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí.

Rozumím